“Bạn nói chuyện với vợ của bạn, hãy cung cấp cho chúng tôi dịch vụ tốt nhất”, người bạn cướp biển thì thầm với Azrul một cách chậm rãi để Haslina không nghe thấy anh ta, người đang tận hưởng quan hệ tình dục với bạn của họ. “Hãy cung cấp cho họ dịch vụ tốt nhất” Hướng dẫn của Azrul dành cho vợ của mình rất nặng nề và gượng ép. Haslina chậm rãi gật đầu ra hiệu. “Ồ….!!!! Đột biến của vợ ngươi thật phi thường,” tên cướp biển cướp vợ của Azrul nói. “Ồ… .. Nó giống như được mát-xa…” Tên cướp biển lại khen ngợi trong khi đâm nhanh dương vật của hắn vào âm đạo của Haslina. “Aaaaahhhh….aaaaaa” Haslina chậm rãi rên rỉ. “Thả to cái giọng đó ra!!!”