Chúng tôi đi về phía cửa thoát hiểm, và chúng tôi nói về tình dục với Sonia, rằng việc nam và nữ thực hiện các tư thế tình dục là điều tự nhiên và đó là niềm vui tuyệt vời nhất trên thế giới. Khi về đến nhà, chúng tôi thấy một mảnh giấy trên bàn có nội dung: “…Tôi đi tàu điện ngầm lúc 12:15 để mua trái cây và từ đó tôi đến thăm bạn tôi là Carmen đang nhập viện. là từ 2:00 chiều, và tôi sẽ không ở đó cho đến 6:00 chiều, hãy tự phục vụ và cư xử đúng mực…… Vanessa.” Tôi và Sonia nhìn nhau vui mừng, chúng tôi có thể tiếp tục công việc của mình, cô ấy nhanh chóng cởi quần áo hoàn toàn,