vì vậy cả hai tôi đều nghĩ rằng cô ấy làm vậy để nhìn tôi và tất nhiên tôi để cô ấy làm điều đó. Đẹp làm sao hơn thế! Đây là cách thời gian trôi qua mà tôi không thốt nên lời mặc dù ham muốn đã ăn mòn tôi mỗi khi chúng tôi ở bên nhau. Một đêm nọ, tôi đến ăn tối tại nhà chú tôi, Nury, lúc đó 20 tuổi, nói với tôi rằng tôi phải trả lại cuốn sách vật lý mà cô ấy đã cho tôi mượn vì một cô gái khác cần chúng và từ đó cô ấy sẽ ngủ lại nhà của Suny, bạn của cô ấy và cũng là bạn học của cô ấy. vì họ phải chuẩn bị một chủ đề cho ngày hôm sau. Cô ấy yêu cầu tôi lấy nó trước khi đến nhà bạn cô ấy