vì những người lớn tuổi chuyên chơi domino, bài và du lịch, nói chung họ uống rất nhiều và để chúng tôi, những đứa trẻ vị thành niên, làm những gì chúng tôi muốn, hoàn toàn là chúng tôi có rất nhiều tự do. Lúc đó tôi 15 tuổi và tôi thủ dâm ít nhất hai lần một ngày, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối, tôi có một bộ sưu tập tạp chí khiêu dâm phong phú từ tranh vẽ đến ảnh màu và đủ kích cỡ. Hôm đó, ba anh em họ của tôi đến cùng với các chú của tôi, Juan, anh cả, 14 tuổi và các em gái của anh ấy, 12 tuổi (Bertha) và 10 tuổi (Viridiana). Buổi chiều trôi qua rất bình thường,