Tên trộm lẻn vào nhà hiếp dâm cô vợ trẻ, bây giờ tất cả chúng tôi đều hạnh phúc, như thể thế giới của con người chúng tôi đã thay đổi. Chúc mừng tất cả gà mái và mèo Yua Mikami của tôi. Tôi là một độc giả lâu đời của truyện sex Yua Mikami. Tôi đã luôn muốn viết truyện sex bằng tiếng Hindi trong 45 năm rồi, nhưng tôi vẫn không thể tìm thấy thời gian.