anh ấy đã đồng ý với tôi và khiến tôi hiểu rằng anh ấy rất phấn khích và anh ấy thực sự muốn giữ cho tôi ở mức phấn khích đó. Khi đến khách sạn nơi chúng tôi sẽ ở, chúng tôi nhận ra rằng bố mẹ tôi đã đặt hai phòng, rõ ràng là một phòng cho chúng tôi và một phòng cho họ. Khi nhận ra điều này, anh trai tôi đã bí mật nắm lấy tay tôi và siết chặt, khiến tôi hiểu rằng anh ấy rất ngạc nhiên về ý tưởng đó. Sau khi làm thủ tục giấy tờ, chúng tôi lên phòng và vì phòng của chúng tôi là phòng đầu tiên nên chúng tôi đã ổn định và bố tôi nói với chúng tôi: chúng lớn rồi và tôi chắc chúng sẽ không sợ ở một mình.