Tag: FSET-561

Câu chuyện ngủ nhờ và rồi bị địt

đó là điều mà lòng kiêu hãnh của tôi không thể chấp nhận được. Tôi nên tìm cách để người phụ nữ này nhận ra rằng cô ấy không thể đối xử với tôi như một nhân viên trong nhà của cô ấy nữa. Tôi bắt đầu nghĩ cách trả thù ...