Tag: Bà Già

Lồn rậm lông của máy bay bà già

nó dường như không bao giờ kết thúc, khi tôi dứt lời, anh bắt tôi ngậm miệng lại và nói " nuốt đi" Tôi phun ra tất cả tinh dịch có thể từ khóe môi nhưng tôi nuốt phần còn lại. Điều tôi sắp kể cho bạn tiếp theo xảy ra ...