Tag: ADN-454

Giúp chồng trả nợ

lúc đó đã như một hòn đá. "Chà!" chị tôi hét lên, và người hàng xóm của tôi lại nhìn chị. Sau đó, tôi quyết định chơi trò lừa và trượt đuôi của mình dưới chân trái, để hở ra và kéo lớp da xuống để lộ ra cái kén sưng p...