đây là một cô giáo trẻ đẹp nói về tình dục!! Tôi không thể tưởng tượng được việc nghe những từ ‘pepek’ ‘chip’ ‘fur’ ‘jolok jolok’ từ miệng người này!! Tôi ngồi thẫn thờ… tan học thì cơm ngon.. nếu không… chắc sẽ có rất nhiều giáo viên ra vào phòng cán bộ này… “Citer la nữa…” Tôi nghe thấy tiếng thầy Giọng của Lin hỏi… cô giáo Lin giống như một người Trung Quốc nhỏ. Màu trắng của anh ấy đã tắt… Tôi đã từng nhìn thấy anh ấy không đội mũ trùm đầu… trong cuộc thi thể thao tạp kỹ của học kỳ trước, anh ấy và giáo viên Syamsiah đã mặc quần áo thể thao và chiếc mũ trùm đầu đã được cởi ra, anh ấy không biết mình đang tham gia hoạt động gì. ..