Tôi nhìn em họ của tôi và nghĩ rằng cô ấy sẽ ra khỏi đó, nhưng không, cô ấy cứ nhìn vào chúng và Cô ấy còn nhờ chúng tôi chỉ dạy thêm, được một lúc thì cả tôi và anh đều bắt đầu nứng, nhìn em họ thì thấy thỉnh thoảng em cũng tự sờ vào giữa hai chân và ngực của mình. Thấy cô ấy chuẩn bị xong, anh tôi lấy một trò chơi trên một trang và nói với chúng tôi… -Này các cô, các cô có muốn chơi trò này không… ? Tôi đã biết nó là gì vì tôi và anh ấy đã chơi vài lần rồi, nhưng em họ của tôi không biết nên cô ấy nói… – Chuyện gì vậy? – Tôi hỏi – Đó là một trò chơi mà tôi được nghe nói là rất vui – anh ta trả lời – đó là bài xì phé!