Nữ giám đốc bú cặc để trừng phạt nhân viên. tôi quyết định tránh xa cô ấy một thời gian, điều đó là vì lợi ích của cô ấy… và vì sức khỏe tinh thần của tôi, cộng thêm kỳ thi cuối kỳ đang đến gần và tôi đã phải để tập trung vào việc học. Tuy nhiên, hai ngày sau mẹ cô ấy gọi cho tôi, tôi sợ hãi nghĩ rằng có lẽ Cinthya đã buộc tội tôi ngược đãi cô ấy, nhưng thực tế không phải vậy, ngược lại mẹ cô ấy còn yêu cầu tôi đến thăm con gái bà vì cô ấy cần sự giúp đỡ. con gái cũng đến thi cuối kỳ. Tôi vui vẻ xin lỗi không đi, bà hiểu. Tối hôm sau, cô ấy lại gọi cho tôi và để tôi nói chuyện với con gái cô ấy.