Nữ bác sĩ bị bệnh nhân lừa uống thuốc ngủ. “Không, thưa ông, tất cả chúng ta đều phải hẹn gặp bác sĩ. hẹn ở đây.” “Tôi… Tôi có một trường hợp khẩn cấp và phải đến gặp hôm nay. “Nếu gặp trường hợp khẩn cấp, hãy đến phòng cấp cứu của bệnh viện đa khoa càng sớm càng tốt.” Ở đây chúng tôi chỉ gặp những bệnh nhân khó ngủ. “Tôi…tôi chỉ không thể ngủ ngon thôi.” Tôi xin cô, cô phải cho tôi gặp bác sĩ. “Vậy thì, bạn có thể… ừ… đến vào ngày mốt được không?” “”ngày kia? KHÔNG. Tuyệt đối không. Bây giờ tôi không thể ngủ được .