Người vợ trẻ xinh đẹp và chuyến đi cắm trại. Về dì Flora của tôi và anh họ Dani của tôi. Đối với dì Flora và anh họ Dani của tôi, tôi có thể nói rằng mặc dù có vai trò rất quan trọng trong việc gây ra tất cả những sự kiện này, nhưng ngày nay tôi và mẹ tôi rất hiếm khi có quan hệ với họ và rất hiếm khi hai người cùng nhau. Tôi vẫn tiếp tục làm tình với dì khi hoàn cảnh cho phép và đôi khi quan hệ tay ba với mẹ tôi, nhưng sự tham gia của Dani ngày càng hiếm. Tôi nghĩ rằng đối với dì tôi và anh họ tôi, giai đoạn loạn luân của họ chỉ như vậy, một giai đoạn biệt lập mà họ đã sống và tận hưởng với niềm đam mê nhưng không có tính liên tục.