Mông to tròn vừa địt vừa vỗ vào đít nghe tiếng thật phê, khi cô ấy nghe điều này. Cô ấy đã khóc rất buồn, cô ấy nói Tôi là nguyên nhân của tất cả những điều này. Đối với tôi, cả hai bạn đều có vấn đề. Tôi giải thích với anh ấy không, nhưng cô ấy không ngừng khóc. Sau đó, cô ấy bắt đầu khóc lớn khi tôi ôm bạn. Tôi bắt đầu làm cô ấy im lặng. Sau đó tôi hôn lên trán cô ấy và cô ấy ôm tôi thật chặt. Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục khóc. Tôi nghĩ đây là một cơ hội để yêu cô ấy với một cái cớ an ủi.