Mặc đồ gợi đòn như này bảo sao không bị hiếp. Quan hệ tình dục bằng miệng, nhưng để chứng minh khả năng của cô ấy khi đưa con cặc khổng lồ của tôi vào toàn bộ miệng cô ấy. Tôi ngượng ngùng đồng ý, cài áo lại rồi dùng cả hai tay ấn vào sau đầu cô ấy. Cô ấy lại ngậm cặc tôi sâu vào miệng và bắt đầu giữ lấy đùi tôi và đẩy đầu về phía trước mạnh nhất có thể. Tôi cũng lợi dụng tình thế và dùng một chút lực vào sau đầu cô ấy, nhưng tôi không dám dùng nhiều lực như đã làm với cô gái điếm đó. Những nỗ lực của cô đã có tác dụng nhất định, nhưng cô vẫn còn lâu mới đạt được mục tiêu.