Anh thấy tôi đang nói gì không, đam mê này, khát vọng này, tình yêu này chỉ là của chúng tôi, không ai có thể sống như chúng tôi được. – Anh ấy nói với tôi với một ánh sáng trong mắt anh ấy. Cô ấy nâng hông lên một chút, tách hai chân ra nhiều hơn, cho tôi nhìn rõ hơn đôi môi cô ấy đang mở ra cho tình dục, tình dục thuần khiết nhất mà tôi đã trải qua cho đến ngày hôm nay, tôi muốn vào, tôi muốn ở bên trong cô ấy một lần nữa, và cho cô ấy. lại trục xuất tôi như khi nàng sinh ra tôi, tôi muốn là người ra vào trong con kênh hồng hào mềm mại bôi trơn ấy.