trí tưởng tượng của tôi bắt đầu bay bổng, và cuối cùng tôi đã dám hỏi. “Bởi vì quần của bạn đã lên, Carlos”, anh ấy trả lời, rằng giống như dương vật của tôi sẽ nhô lên khi tôi nghĩ về tình dục, dương vật của anh ấy cũng sẽ nhô lên khi anh ấy có suy nghĩ tương tự, sau đó tôi bảo anh ấy nói cho tôi biết điều đó. là những gì tôi đã nghĩ, Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ nói với tôi nếu tôi nói với anh ấy trước, vì vậy tôi đã nói với anh ấy về sự tò mò của tôi muốn biết về tình dục và muốn nhìn thấy dương vật cũng như tần suất điều này xảy ra với tôi, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy có thể giúp tôi.