Lên cơn nứng lồn không chịu nổi nữa rồi. ảo mộng đẹp đẽ này bắt đầu như một điều gì đó quá bình thường đến nỗi dù tôi nghi ngờ hai mẹ con đang âm mưu gì đó nhưng tôi không nhận ra cho đến khi tham gia vào âm mưu đó. họ đã nói với tôi rằng đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ giả vờ rằng mỗi người sẽ ngủ trong phòng của mình, trong khi tôi phải chần chừ một lúc để tìm một số món đồ mà tôi phải gửi đến văn phòng vào ngày hôm sau, vì hôm đó là thứ Bảy nên tôi không làm việc đó. Khi tôi về đến phòng ngủ, nơi Virginia đang đợi tôi, cô ấy đã ở trong bóng tối.