Làm tình tập thể cùng 3 em gái ngành xinh đẹp, anh ấy bằng lưỡi của mình. Cô ấy nói rằng anh trai tôi đã yêu cầu tôi làm việc này. Tôi bước tới trước, tôi định dừng lại, và chạm lưỡi vào âm hộ của anh ấy. Cô ấy không thể chịu đựng được nữa và bắt đầu ngậm dương vật của tôi vào miệng. Mặc dù anh chưa bao giờ làm điều này trước đây. Cô ấy đứng bên cạnh tôi và đưa dương vật của tôi vào. Mút tôi nằm xuống và liếm âm hộ của cô ấy trong một thời gian dài, và tất cả chúng tôi rất thích nó trong trạng thái này.