là cô ấy đã đến tuổi có bạn trai, tôi sẽ không ngăn cản cô ấy dù chỉ một chút, cô ấy phải có một chàng trai bằng tuổi cô ấy (cô ấy thực sự không thuộc về tôi, mặc dù mãi mãi , tôi sẽ ở trong ký ức của anh ấy), và để đứa trẻ đó lấy nó, hahaha tất nhiên anh ấy sẽ không gặp một người ở độ tuổi lăng nhăng lấp đầy nó như tôi, bạn có nghĩ vậy không? Sau sự nài nỉ của một trong những người bạn thường xuyên truy cập trang này, tôi quyết định nói với họ những gì đang xảy ra với tôi và tôi sẽ thuyết phục bạn tôi kể lại những trải nghiệm của cô ấy, nếu không tôi sẽ làm.