Vâng, tôi hoàn toàn biết rằng chúng tôi luôn có rất nhiều niềm tin và một tình yêu quá mức, cuộc sống đó chúng ta đã nói với nhau những điều của chúng ta, ngay cả những điều có ý nghĩa rất lớn đối với bạn trong cuộc đời của bố. Tuy nhiên, hiện tại tôi thích phương tiện này hơn; Tôi chắc rằng khi đọc bạn sẽ đồng ý với tôi và có lẽ trong câu trả lời của bạn, bằng bất cứ cách nào, chúng ta có thể lặp lại những gì trong bức thư này. Trước hết, tôi chưa bao giờ biết ơn vì bạn đã có tôi khi bạn còn rất trẻ, trong những ngày may mắn này khi cuộc sống đã cho tôi điều mà tôi không bao giờ mong đợi sẽ có được trong đời.