Gặp phải em nhân viên khách sạn quá dâm. Tôi không thể tin được làm sao tôi có thể sống sót nếu chủ nhân thực sự bỏ rơi tôi. Chủ nhân của tôi đã không đến gặp tôi chỉ hai tuần, và điều đó đã khiến tôi cảm thấy khó chịu đến mức thậm chí không nghĩ đến thức ăn hay thức ăn. Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng cuối cùng khi gặp lại sư phụ, ông ấy dường như là một người hoàn toàn khác, không hề có tính khí bạo lực. Tôi chợt nhận ra rằng bạn có thể không phải là người chủ ban đầu của tôi. Điều này mang lại cho tôi một số hy vọng một lần nữa.