một chiếc lăn bánh cho đến khi nó biến mất. dưới gầm bàn nơi cô đang ngồi thêu và đi tìm anh. Bạn đang đi đâu vậy Miguelito? Tôi đặt trên tất cả các màu sắc. -Tôi biết tôi bị ngã trong xe, dưới gầm bàn. Hãy nhìn Miguel tinh nghịch như thế nào. -bởi vì. -Bạn biết tại sao, nhìn chúng ta hãy thực hiện một hiệp ước. Chúng ta sẽ chơi khăm Carlos, bạn trốn dưới gầm bàn và anh ấy sẽ không nhìn thấy bạn vì chiếc khăn trải bàn và khi Carlos đến, tôi nói với anh ấy rằng bạn đã trốn và anh ấy nên đi tìm bạn, bạn có nghĩ vậy không, tôi Tôi sẽ để bạn ở dưới gầm bàn một lúc,