tôi nới lỏng một chút để cơn cực khoái đầu tiên đến và sau đó tôi tiếp tục đẩy và đẩy cho đến khi xương chậu của chúng tôi chạm vào xương chậu, tinh dịch của tôi xuất hiện và cô ấy nói với tôi rằng chúng tôi nên tự chăm sóc bản thân vì vấn đề mang thai , rằng từ giai đoạn tiếp theo tôi sẽ uống thuốc. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và tôi quyết định hỏi anh ấy tại sao anh ấy lại quyết định chọn tôi Vì lý do duy nhất là tôi luôn coi bạn là con của mình và khi bạn lớn lên thay vì thích tôi như một món đồ chơi, tôi thích đồ chơi của bạn, chỉ vì lý do đó Cuộc nói chuyện làm cho Thiết bị