Em nhân viên văn phòng thích đi khách sạn. Vậy bạn gọi tôi là Mengnu, và đó chính xác là ý bạn, phải không? Nhưng thế giới thực của tôi ở đâu? Tôi không có ước mơ. Tôi có cảm giác mơ hồ rằng mỗi đêm chủ nhân nhảy vào phòng tôi đều là giấc mơ của tôi. Nhưng đó không phải là giấc mơ của tôi, vết sẹo trên cơ thể tôi lúc sáng cho tôi biết rằng đó không phải là giấc mơ. Đó là thế giới thực mà tôi đang sống. Kể từ lần đầu tiên bạn nhảy vào phòng tôi, tôi đã sống trong thế giới giấc mơ của bạn. Thế giới trong mơ của bạn đã trở thành thế giới thực của tôi, thế giới mà cả cuộc đời tôi phụ thuộc vào.