Đồng nghiệp ngon thế này thì sao ngủ được. Nhưng không có cái nào tôi già đi. Năm 16 tuổi, tôi gặp anh trai của một trong những người bạn trai của tôi, anh ấy đến thăm vì anh ấy cũng làm việc ở thủ đô và tôi đã yêu anh ấy điên cuồng. Nhưng điểm thu hút chính mà tôi thấy ở cậu bé tên Jaime đó, Đó là sự giống nhau tuyệt vời mà anh ấy có với anh trai Gonzalo của tôi, tôi nghĩ điều đó đã khiến tôi yêu anh ấy. Tôi đã mất trinh với Jaime, thật ra, chẳng có gì đáng chú ý… nhưng tôi rất hứng tình đến nỗi ngay cả sự thô bạo mà anh ấy sàm sỡ tôi trong dịp đó cũng không quan trọng với tôi, tôi chỉ muốn người đàn ông khiến tôi nhớ đến anh trai tôi rất nhiều chiếm hữu tôi và tôi nhớ rõ ràng rằng cao trào và đau đớn khi thâm nhập, tôi lặp đi lặp lại tên của Gonzalo như điên.