tình huống phải xử lý, dù biết rằng mẹ tôi chẳng những không phiền lòng mà còn tự động viên mình……. Mẹ tôi và tôi chưa bao giờ nói chuyện cởi mở về vấn đề này và anh ấy luôn rất tôn trọng và dè dặt với thông tin, mặc dù thực tế là trong nhiều Đôi khi tôi có thể làm mọi việc dễ dàng hơn cho anh ấy, điều anh ấy luôn nói với tôi là chúng tôi không làm tổn thương ai và thực tế là chúng tôi có một mối quan hệ, Điều đó không có nghĩa là ông yêu mẹ tôi ít hơn, có dịp ông thú nhận với tôi rằng ông quan hệ với những người phụ nữ khác chỉ để thỏa mãn và mặc dù ông không bao giờ nói