vì chúng tôi đã quan hệ tình dục cởi trần và tôi sợ điều này, tự nhiên cuộc gặp gỡ trở nên giống như một buổi thuyết pháp, vì chúng tôi bắt đầu nói về công việc. Nhưng cuộc họp đã thay đổi 180º khi anh ấy nói với tôi: Bây giờ bạn đã đủ tuổi hợp pháp! Anh mỉm cười nói với tôi. Bạn có muốn kiếm được nhiều tiền hơn? Ông tiếp tục giọng điệu dễ chịu của cuộc trò chuyện. Tất nhiên là có! Tôi đã trả lời. Tôi có một đề xuất công việc cho bạn! Mỗi lần cuộc trò chuyện tăng lên. Cái nào? Tôi biết một số phụ nữ quay và những người phụ nữ hư hỏng mà tôi đã may váy cho họ và bạn có thể làm hài lòng họ!