Tìm kiếm trong số các mẫu khác nhau, tôi tìm thấy một bộ áo ngực và bikini không có đuôi rất đẹp và tôi quyết định thử xem nó sẽ trông như thế nào đối với tôi. Tôi mặc áo ngực vào và bắt đầu soi mình trong gương, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng Claudio nói to: Hãy cho tôi xem nó trông như thế nào trên người bạn…!! Và không cần suy nghĩ về điều đó, tôi mở cửa và cho anh ấy xem, anh ấy nói với tôi: Đẹp mà hợp với em, em thật thần thánh. Hãy thử bộ bikini để chúng tôi có thể xem bộ hoàn chỉnh. Tôi đóng cửa và quyết định thử bộ bikini, Khi tôi mở nó ra lần nữa,