Cô gia sư đã bị bố tôi địt banh lồn. và đồng thuận.Đàn ông yêu đàn bà.Bây giờ xem ra bước quan trọng nhất – điều trị chứng mộng du đã có kết quả, việc còn lại là đến gặp Hoàng Phương để thực hiện kế hoạch “chuyển hóa” tiếp theo của anh ta – sử dụng anh ta như anh ta vẫn được coi là một người sở hữu bởi Hoàng Phương. Chúa có thẩm quyền tuyệt đối Danh tính của một con người về mặt tinh thần và cảm xúc đã thay đổi vai trò tâm lý của Hoàng Phương như một nô lệ tình dục vô cùng sợ hãi anh ta, để cô không còn vâng lời anh ta vì sợ anh ta nữa mà thực sự yêu anh ta và biết ơn anh ta vì điều đó.