Chưa kịp tắm xong mà bồ đã lao vào địt nhấc người rồi, của anh ta. Sau đó một thời gian, tôi đi dạo với bạn bè và khi tôi về nhà, tôi thấy cô ấy đã đến nhà tôi. Cô ấy đang ngồi cạnh dì tôi nói chuyện với anh ấy. Tôi đã rất sợ khi nhìn thấy điều này. Dì tôi gọi cho tôi. Vì sợ hãi, con chotu của tôi cũng bỏ chạy về nhà. Khi tôi đi với cô ấy, người cô nói rằng Gudiya có một số công việc với bạn và cô ấy muốn đưa bạn đi cùng cô ấy một thời gian. Không chết vì điều gì . Tôi nói đồng ý và đi cùng anh ta. Rồi anh đưa tôi về nhà anh từ đó anh đưa tôi đến nhà anh bắt tôi ngồi xuống. Tôi hỏi anh ta Anh ta nói có công việc gì không?