Chơi tập thể some như thế này nó mới sướng, khóa học của tôi bắt đầu vào ngày 20 tháng 11 sau vài ngày đầu tiên. Tôi đã kết bạn mới, nhưng tôi đã quên mất cô gái này. Tôi tận hưởng cuộc sống và học tập trong một ngày, và khi tôi đứng trước mặt anh ấy, cô ấy đã gặp tôi trên xe buýt DTC. Hắn sau lưng nói muốn đi xuống Khi tôi nghe thấy giọng nói đó một lần nữa, tôi lập tức quay đầu lại và nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng phía sau tôi.