tôi ghé sát tai anh ấy mà không rời đi….. MIRTA: để ghi lại, bạn đã cho tôi Lời của bạn……Tôi muốn đụ bạn…..bạn nói gì? JUAN: tôi cũng vậy………. MIRTA: vâng, cứ nhìn đi, tôi đã nghĩ rằng tôi là người mà anh ấy muốn…………….. Tôi thích điều đó, nó sẽ là bí mật của chúng tôi bạn nói gì? JUAN: ok nó sẽ là bí mật của chúng ta, khi nào chúng ta sẽ làm điều đó? MIRTA: ngay bây giờ, bạn không cảm thấy thích nó sao? JOHN: ở đây? Ngay lập tức? MIRTA: vâng, ở đây ngay bây giờ…… Tôi dậy, gọi cô gái và bảo cô ấy đi mua rau, cô ấy rời đi,