Chơi con vợ dâm nứng lồn của thằng bạn thân, lên để hỗ trợ tôi. Cho đến nay, cô đã bị ngã hai lần. Nhưng của tôi vẫn chưa xảy ra. Sau 15 phút ấn, tôi cũng thử chích âm đạo. Tôi chỉ nói với anh ta nó ở đâu Anh ấy nói Tôi ngã vào trong và tôi nằm xuống. Cả hai chúng tôi thở gấp. Tất cả đều toát mồ hôi khi tôi nhìn thấy anh ấy với một biểu hiện hài lòng trên khuôn mặt của tôi. Tôi hỏi bạn có vui không Anh nói “Từ nay, em sẽ là của anh.” Khi bạn nói chuyện, chúng tôi có một thời gian tuyệt vời. Tôi đã quan hệ tình dục hai lần trong ngày hôm đó. Tôi hôn anh ấy và đưa cho anh ấy một số quần áo. Cô ấy đi vào