Chiều lòng em người yêu khi lâu ngày chưa được địt, sau đó, anh ấy nói với tôi rằng sinh nhật lần thứ 19 của anh ấy đang đến gần. Tôi hỏikhi nào Anh ấy nói như vậy và sinh nhật của anh ấy đã đến. Lúc đầu, cô ấy đã từ chối khi tôi cầu nguyện cho sự chữa lành của bạn. Nhưng tôi đã nói rất nhiều và đồng ý và sau đó khi chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình, tôi đưa cho anh ấy một hóa đơn và tặng anh ấy sôcôla và hoa hồng. Có lẽ bạn đang bắt đầu hiểu cảm giác của tôi, anh ấy đã hái bông hoa này mà không nói một lời nào. Chúng tôi bắt đầu chia sẻ mọi thứ với nhau. Sau đó, đôi khi chúng tôi bắt đầu ngủ trong lớp.