chúng tôi không nói gì cho đến khi anh ấy phá vỡ sự im lặng…. Marco: không có gì phải hối tiếc, phải không? Tôi muốn rất nhiều và tôi không hối tiếc bất cứ điều gì, bạn đã mê hoặc tôi, tôi yêu bạn Isela, hãy lắng nghe nhé….. sau này tôi sẽ khó quên bạn và rời xa bạn………. ngày hôm nay ít nhất là quý giá đối với tôi, tôi rất thích công ty của bạn ….. bạn nói gì? Isela: tất nhiên tôi không hối hận và không phải tôi hoài nghi, sự thật là với Jose Luis, chúng tôi đã không làm tình trong một thời gian dài, càng không phải với cường độ như thế này…… Tôi nghĩ anh ấy không có không thích tình dục hoặc tôi không biết,