khi đến một sàn nhảy, nơi vẫn còn những người đang khiêu vũ và uống rượu, tôi ở lại uống bia, tôi cần để thư giãn, và cô ấy đi cùng tôi. Chúng tôi thảo luận ngắn gọn về những gì đã xảy ra và tôi nói với anh ấy một số bình luận mà tôi đã đọc trên trang web này, như thể chúng là của tôi, rằng nếu đó là một trong những điều tự nhiên nhất, rằng nếu đó là bí mật thì sẽ không có gì xảy ra , rằng cái này, cái kia, và tóm lại, chúng ta là người lớn, và chúng ta có thể trưởng thành đối mặt với tình huống như thế này, tôi thấy rằng khả năng hoàn thành hành động đang giảm dần,