Chị gái bán thân để trả nợ cho em trai. Chẳng bao lâu sau Bertita cũng đã đặt họ vào vị trí 69, với Rosario nằm trên Blanqui, người đang vùi mặt vào giữa đôi chân đầy thịt của em gái mình. Chỉ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của những người phụ nữ có sừng và tiếng mút, loại tiếng mà trẻ con tạo ra khi ngậm kẹo mút và có nhiều nước bọt trong miệng. Tất cả chúng tôi đều để những dòng chất lỏng chảy ra và đưa chúng vào miệng nhau. Tôi quên mất thời gian và tôi không biết chúng tôi đã như vậy bao lâu, cũng như tôi không biết tất cả chúng tôi đã đạt được bao nhiêu lần cực khoái, kể cả tôi.