Cậu thanh niên bị chị hàng xóm vắt kiệt tinh trùng. Tôi hỏi bạn có bạn trai không? Không phải bây giờ, tôi đáp. Bởi vì? Tôi trả lời không có gì đặc biệt, chỉ là tôi thích một cô gái cùng trường và tôi không biết làm cách nào để ngỏ lời mời cô ấy làm bạn gái mình, tôi biết cô ấy đã có vài bạn trai và tôi không muốn tỏ ra mình là người mới. . Hơn nữa, tôi biết anh ấy đã yêu họ, còn tôi thì thiếu kinh nghiệm. Tôi tiếp tục nói những điều khác cho đến khi anh ấy dám hỏi tôi: em còn trinh không? Câu hỏi của anh ấy không làm tôi sợ nhưng nó khiến tôi xấu hổ vì tôi không mong đợi điều đó. Điều đó không hỏi, tại sao bạn muốn biết? Chỉ là nếu bạn không làm vậy thì tôi muốn nhờ bạn một việc. Cái mà? Tôi đã trả lời. Mặt anh ấy đỏ bừng nên tôi hỏi lại. Bạn có thể tức giận!