tôi hiểu tại sao; để tôi không làm như cô ấy! ai là kẻ biến thái bây giờ? Mặc dù vậy, nếu tôi muốn trong sạch, tôi phải hoàn toàn vô tội hoặc ít nhất là tỏ ra như vậy, điều duy nhất tôi có được là đoạn video mà tôi không thể sử dụng, bởi vì đặt camera ẩn là hèn hạ và biến thái nhất, tôi chỉ có thể sử dụng thông tin tôi có nên tôi trở về phòng và tiếp tục xem video may mắn giúp tôi thoát khỏi rắc rối và những thứ khác…- Andrea: Nghiêm túc ở đâu? Khánh: Nhìn đây -Và cô ấy đã đi đến nơi mà vài phút trước khi cô ấy chứng thực sự tồn tại của giao dịch đó- Andrea: Ngay từ đây bạn có thể nhìn thấy chiếc giường –