Bố chồng giúp đỡ nàng dâu mang bầu. nhưng có chuyện lạ xảy ra vì anh trai tôi mắng tôi – Thôi tới giúp anh – xuống xem. chuyện gì đang xảy ra và hóa ra là mẹ đi taxi trong tình trạng say khướt và không phản ứng, vì vậy với sự giúp đỡ của tài xế taxi, tôi và anh trai tôi đưa mẹ lên phòng ngủ của mẹ, khi chúng tôi hỏi tài xế taxi chuyện gì đã xảy ra, anh ấy nói với chúng tôi rằng họ đã gọi đến dịch vụ của anh ấy và họ đã cho anh ấy địa chỉ của chúng tôi và đưa người phụ nữ đó đến. Anh ấy không cung cấp thêm thông tin chi tiết cho chúng tôi, chúng tôi hỏi anh ấy liệu họ đã trả tiền dịch vụ cho anh ấy chưa, anh ấy cười và nói – tất nhiên là họ đã trả tiền dịch vụ cho tôi – với một nụ cười kỳ lạ nhưng có điều gì đó mà chúng tôi không quan tâm lắm .