Bố chồng được con dâu chăm sóc đặc biệt. Tôi không nói nên lời một lúc lâu và có chút lo lắng.

Trước khi tôi kịp nhận ra, điếu thuốc đã cháy hết và đánh thức tôi dậy.

Tôi gọi người phục vụ và yêu cầu anh ta lấy VCD của Zheng Zhihua, đặc biệt yêu cầu bài hát “A Fei and His Woman”. Người phục vụ có chút xấu hổ, dù sao bài hát cũ này đã lâu không được phổ biến. Chu Đình lấy ra ba tờ một trăm tệ đưa cho hắn, lập tức vui vẻ chạy ra ngoài.