Bất ngờ khi bạn thân của người yêu tỏ tình. Chắc chắn rồi… lúc trước chú làm cháu sợ nên cháu thấy tội nghiệp, nhưng như bà cháu nói… chú là chú của cháu và cháu nên’ t cảm thấy tiếc cho bạn. Tất nhiên rồi… -Tôi nói với anh- anh không phải tiếc gì với tôi cả, ngược lại, tôi có thể giúp anh bất cứ điều gì anh muốn và hơn thế nữa, -tôi khẳng định lại- anh còn có thể giúp tôi nhiều việc nữa. những thứ… Thật đấy, chú – tôi tự hỏi – trong đó như thế nào? Ahh -Tôi đã nói với anh ấy- Tôi không biết… rất nhiều… rất tiếc!! –Tôi tiếp tục nói với anh ấy- anh không thể tưởng tượng được anh có thể giúp tôi bao nhiêu việc đâu… Ví dụ như… –Tôi nói với anh ấy- bạn vừa nói với tôi rằng hình như tôi nhìn thấy ma… tại sao bạn lại nói với tôi? Chà, vì khuôn mặt mà bạn có…