Anh quản lý hàng khủng và cô vợ trẻ. Và chết tiệt, điều đó làm sao là phụ nữ. Đêm đó, khi tôi trở lại studio của mình (nơi tôi sống một mình), lần đầu tiên tôi làm việc bằng tay là nghĩ về Alicia. Sau đó, nằm trên giường, ý nghĩ nhìn thấy cô ấy khỏa thân hiện lên trong đầu tôi. Và tôi sẽ có được nó. Wow, tôi sắp lấy được nó rồi! Tôi ở đó cả đêm, nhìn lên trần nhà, lên kế hoạch hết kế hoạch này đến kế hoạch khác, kế hoạch nào cũng không thể đạt được mục tiêu của mình. Chương II: Những cơn mưa rào Một tháng đã trôi qua kể từ khi Alicia nói với tôi rằng cô ấy thấy tôi là người vô tính và tần suất thủ dâm của tôi khi nghĩ về cô ấy đã tăng lên.