Anh người yêu bị ốm cần điều trị gấp, vào đi, cô ấy vẫn giải thích cho tôi. em nó thông cảm cho tôi, trinh cho tôi số cá nhân của cô ấy và nói rằng cô ấy có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào sau khi trinh Mom rời văn phòng và về nhà. Sau khi lên xe buýt địa phương, cô ấy gọi cho tôi và trò chuyện với tôi trong 4045 phút cho đến khi cô ấy gần đến điểm đến.